Paashoogmis met Krönungsmesse
W.A. Mozart

Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op Paasmorgen, de Krönungsmesse van W.A. Mozart met feestelijke motetten. RBO Sinfonia heeft haar medewerking toegezegd en Wim van Herk zal de orgelpartij verzorgen.  Het geheel onder leiding van dirigent Steven van Wieren

Naast de leden van het Bartholomeuskoor nodigen we projectdeelnemers uit om op Paasmorgen mee te zingen. Er zijn inmiddels in Poeldijk en omgeving heel veel mensen die de Krönungsmesse in hun zangcarrière binnen of buiten Deo Sacrum gezongen hebben.

De projectbijdrage bedraagt €  35,-

De repetities worden gehouden in het Repetitielokaal van Deo Sacrum in De Veiling, Julianastraat 49 te Poeldijk.

Lijkt het je een feest om mee te zingen tijdens de Paas Hoogmis…?                                    Stuur een email naar zangkoren@deosacrum.nl  en je krijgt het repetitieschema.       Je bent van harte welkom!