Historie

De Zangkoren “Deo Sacrum” ontlenen hun bestaan aan de R.K. Parochie van de H. Bartholomeus te Poeldijk. Deze parochie werd na de Reformatie gesticht door pastoor Franciscus Verburch in 1647. Het is aannemelijk dat er spoedig daarna een groep mensen de erediensten met zang opgeluisterd heeft. Temeer daar in het testament van Pastoor Verburch van 17 april 1706 vermeld staat:

…..Item aan alle de sanghers en speelders op Hoogh tesamen ses guldens ende aan die van Poeldijck gelijcke somme van ses guldens eens…..

In deze situatie is gedurende enkele eeuwen weinig veranderd. Vanaf 1940 groeide het koor naar een bloeiperiode vooral toen een jongenskoor werd opgericht. Namen van grote waarde voor de vereniging zijn die van Jan de Ruyt, Sipke de Jong en Jos Vranken Jr. die elk op hun eigen wijze de bloei van het koor bevorderden.

Onder de bezielende leiding van Jos Vranken Jr. werd in 1963 een dameskoor, in 1967 een meisjeskoor, in 1982 een kleuterkoor, in 1984 een kamerkoor en in 1987 een Rouw en Trouw-koor opgericht. Ook werd in 1984 opgericht de Stichting Vrienden van Deo Sacrum. Voor de kinderen wordt vanaf 1967 een volledige theoriecursus gegeven (Zie kinderkoor).

Dirigent Jos Vranken Jr. nam in 1995 afscheid van de vereniging na 33 jaar en werd opgevolgd door dirigent Evert Wagter. Onder zijn leiding werd in 2001 de Vrouwenschola opgericht. Evert Wagter bleef tot 2007 en Jos Beijer kwam in zijn plaats. Helaas bleek dit slechts voor korte tijd: na een jaar openbaar bij hem een zeldzame ziekte die ertoe leidde dat hij twee jaar na zijn aanstelling al weer afscheid moest nemen; gedwongen door zijn gezondheid moest hij zijn dirigeerwerk en orgelspel beëindigen.

Na een afwezigheid van 14 jaar keerde Jos Vranken terug als interim-dirigent en in 2010 werd op zijn initiatief het Perosikoor opgericht. Per 1 februari 2013 is het dirigeerstokje overgenomen door Steven van Wieren.