Perosikoor

In Poeldijk bestaat nog altijd de traditie van de Latijnstalige uitvaart, waarbij het Requiem van Don Lorenzo Perosi wordt gezongen. Het Perosikoor is opgericht in 2010 met als doel de traditie van het zingen van het Latijnstalige Requiem, in het bijzonder in de toonzetting van Don Lorenzo Perosi, zeker te stellen en nieuw leven in te blazen. Na jaren van nieuwe stromingen en meningen, is het zingen van Perosi bij uitvaarten tot een bijzonderheid geworden.

Sinds de oprichting is de vraag naar deze koorgroep bij uitvaarten toegenomen, waaruit blijkt dat er behoefte is aan de muzikale verzorging van uitvaarten in de Latijnse taal en de uitvoering van het Requiem van Don Lorenzo Perosi in het bijzonder. Het Perosikoor bestaat momenteel uit ruim 35 mannen en is samengesteld uit leden van het Bartholomeuskoor en ook zangers “van buiten” de zangkoren Deo Sacrum”. Het is dus mogelijk om ook alleen lid van het Perosikoor te zijn.

Op aanvraag verzorgt het Perosikoor een uitvaart in de Latijnse taal in de Poeldijkse Bartholomeuskerk, maar ook in andere Westlandse kerken en kerken buiten Westland. Tijdens deze uitvaartvieringen wordt het Requiem van Don Lorenzo Perosi gezongen alsmede, indien gewenst, een aantal andere toepasselijke gezangen.

Het Perosikoor repeteert vijf à zes keer per jaar. Het Perosikoor staat onder leiding van       Steven van Wieren.

Interesse in meezingen met deze koorgroep?

Bel, schrijf of email. We houden je dan op de hoogte als er een repetitie gehouden wordt of een uitvaart plaatsvindt.