Koren

De Zangkoren Deo Sacrum is een actieve vereniging met zo’n 140 leden, verdeeld over meerdere koorgroepen, te weten het Bartholomeuskoor, Vrouwenschola, popkoor Fine Tuning, Perosikoor, kamerkoor Couleur Vocale, Concertkoor en Kinderkoor. De Zangkoren Deo Sacrum verzorgen enerzijds de erediensten in de H. Bartholomeuskerk te Poeldijk en ondernemen anderzijds vele niet-kerkelijke activiteiten. Van de vele activiteiten vallen onder meer te noemen de buitenlandse concertreizen en de verschillende concerten. De afgelopen tien jaar zijn er in toenemende mate koorzangers betrokken geweest die projectmatig deelnamen aan de uitvoering van de concerten. Inmiddels is deze vorm van samenwerking gemeengoed geworden bij de Zangkoren Deo Sacrum.

De afgelopen vier decennia hebben de koren onder leiding gestaan van de dirigenten Jos Vranken, Evert Wagter en Jos Beijer. Per 1 februari 2013 is Steven van Wieren de dirigent en artistiek leider van de verschillende koorgroepen, uitgezonderd het kinderkoor.

Informatie over de verschillende koorgroepen is te vinden op de pagina van de koorgroep zelf. Daar geeft iedere koorgroep een kijkje in de keuken en kan de sfeer worden geproefd.